ศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ

การจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management

     – ขั้นตอนวิธีการจองรถและตารางจัดกิจกรรมพร้อมวาระงานผู้บริหารสนง.พมจ

     – ห้องสมุดมีชีวิตชุดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

     – คู่มือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

     – คณะทำงานผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดน่าน

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันผู้รับบริการต่อการให้บริการของสนง.พมจ.น่าน

     – ร้อยละความพึงพอใจปีงบประมาณ2563 , รายงานความพึงพอใจปีงบประมาณ2563

     – ร้อยละความพึงพอใจปีงบประมาณ2564 , รายงานความพึงพอใจปีงบประมาณ2564

     – ร้อยละความพึงพอใจปีงบประมาณ2565 , รายงานความพึงพอใจปีงบประมาณ2565

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial