สนง.พมจ.น่าน

banner mso3
slide2
slide1
slide3
813316418066521
1632804377
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

ดาวโหลดแบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สำนักงานธนานุเคราะห์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

879825
Total Visitors
142
Visitors Today
1
Live visitors
879826
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน


 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 1 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000


 054716401-5


 nan@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial