ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  

                                  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 

                                                                                          (ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน)

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 6401

>>>>>>ดูรายละเอียด Click<<<<<<

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


Share: