ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 

จำนวน 1 อัตรา 

พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ในวันและเวลาราชการ) เวลา 08.30-16.30 น.  

                                  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 

                                                                                          (ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน)

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 6401

>>>>>>ดูรายละเอียด Click<<<<<<

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


Share: