กิจกรรมจิตอาสา

   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการเพื่อสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial