ประกาศบุคคลหาย

          หายออกจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนสูงประมาณ ๑๖๕ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๖๐ กิโลกรัม มีอการเหม่อลอยบางครั้ง และมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช


หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้ง นางวาสนา ศรีนวล (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๓๗๔-๖๑๕๗ หรือ ๐๘ ๐๗๕๒ ๑๕๓๐ หรือสำนักงานพํมนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๓๒


Share:ประกาศบุคคลคนหาย

         ประกาศตามหา นายสำรวย กุลเผือก อายุ 72 ปี หายออกจากบ้าน ที่จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนายน 2564  โดยพบเห็นล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงประมาณ วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 ชายดังกล่าว เป็นผู้สูงอายุ มีอาการหลงลืม เนื่องจากมีอาการบกพร่องของระบบประสาท ทำให้หลงลืม เดินออกจากบ้านบ่อยครั้ง หากผู้ใดพบเห็น กรุณาติดต่อกับ ลุงสำราญ (พี่ชาย) 093-1434919 หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 034-411041 / 081-4596683


Share:ประกาศตามหาบุคคล

       ประกาศ ตามหาบุคคล ชื่อเล่น เต๋อ หรือ เอก อายุ 42 ปี หายออกจากบ้าน 30/9/64 เวลา 8.30 น. พร้อมรถจักรยาน เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักปัจจุบัน จังหวัดลำพูน ยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง หากใครพบเห็น ชายดังกล่าวพูดและฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อ้วนลงพุง มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก ติดต่อกลับ พี่เอส(พี่ชาย) 081-3867823, 095-4535039


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial