แนวคิด ทฤษฎี แนวพระราชดำริ และโครงการฯ

จิตอาสาพาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon 

 วันนี้พวกเราจิตอาสา จะพาทุกท่านไปชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ฟาร์มที่ประยุกใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เป็นยังไงไปรับชมกัน 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial