ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำจังหวัดน่าน


Share: