ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

กำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัว

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. 

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
>>>>>>ดูรายละเอียด Click<<<<<<<

ตำแหน่ง นิติกร

กลุ่มงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


Share: