ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน

ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานประจำปี2564 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานและแระชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ E-book ตาม URL : https://anyflip.com/fkrke/lzvv/

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด Mobile Application "เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด Mobile Application "เที่ยวเท่ๆ สเน่ห์ไทย" โดยผ่านระบบ IOS ผ่าน App store และระบบ Android ผ่าน Play Store เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว


ประชาสัมพันธ์ สารจากนายกรัฐมนตรี "เนื่องในวันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564"

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันอุบัติภัยอย่างต่อเนื่อง รายระเอียดเพิ่มเติมตามไพล์แนบ...https://www.img.in.th/image/wv5BCH

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial