ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ พม.Poll “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19”

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 (สสว.1-11) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจ เรื่อง “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19” รายละเอียดตามลิงค์หัวข้อ/หรือสแกน QR CODE ที่รูปภาพหัวข้อได้เลยครับ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง 1.http://nan.m-society.go.th/wp-content/uploads/2022/04/th1650445055-844_0.pdf 2.http://nan.m-society.go.th/wp-content/uploads/2022/04/th1650436720-844_1.pdf 3.http://nan.m-society.go.th/wp-content/uploads/2022/04/th1650436720-844_2.pdf

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial